Seminar UHasselt: Kwaliteit van tewerkstelling

Kwaliteit van tewerkstelling: Een multidimensioneel concept voor het meten van de welzijns- en gezondheidsgevolgen van hedendaagse tewerkstelling

Christophe Vanroelen (VUB)

Het is een open deur intrappen te stellen dat de arbeidsmarkt onderhevig is aan snelle veranderingen. Deze veranderingen behelzen niet alleen de inhoud van arbeidstaken, maar ook de manier waarop tewerkstelling georganiseerd wordt. Gedurende de laatste decennia werd het idee van “standaard tewerkstelling” binnen een vaste organisatie, op vaste tijdstippen, op een vaste plaats, met een voorspelbaar loon, gegarandeerde collectieve sociale rechten, doorgroeimogelijkheden, collectieve vertegenwoordiging, enz. meer en meer verlaten. Niet- standaard tewerkstelling is aan een opmars bezig en is een erg complex gegeven. In het beste geval vertegenwoordigt het een ideale integratie van de flexibiliteitwensen van werkgevers en werknemers. In het slechtste geval is er sprake van precaire tewerkstelling. Hierdoor is het een belangrijke, maar ook complexe opdracht om de gevolgen op het welzijn en de gezondheid van werknemers in te schatten. De traditioneel gehanteerde methode – die bestaat uit het vergelijken van standaard en niet-standaard contracten – levert weinig bevredigende conclusies op.

In deze uiteenzetting wordt een alternatieve methode voor het meten van de kwaliteit van hedendaagse tewerkstelling – en de gevolgen ervan voor het welzijn en de gezondheid van werknemers voorgesteld. Daarnaast zullen eerste empirische onderzoeksresultaten worden voorgesteld.

 

Locatie:
Universiteit Hasselt, gebouw D, lokaal B103
Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Comments are closed.