BLOG

Doctoraatsverdediging An De Coen

Working & aging. The role of age and employability regarding job search and retirement intention. De vergrijzing van de bevolking heeft aanzienlijke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het risico op arbeidstekorten neemt bijvoorbeeld toe aangezien het aantal jonge toetreders op de arbeidsmarkt niet volstaat ter compensatie van het aantal oudere werknemers dat de arbeidsmarkt verlaat. Voor […]